Przejdź do treści

Abonament w 2015 roku

Miesięczna stawka abonamentu radiowego wynosi w 2015 roku 6,50 zł, a radiowo-telewizyjnego 21,50 zł. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość abonamentu

Abonament można zapłacić za dowolną liczbę miesięcy z góry. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przykładowo – płacąc za rok z góry, zamiast 21,50 zł za każdy miesiąc z osobna, oszczędzimy 25,80 zł.
Pamiętaj, że jeśli jesteś użytkownikiem domowym, płacisz tylko jeden abonament – niezależnie od liczby posiadanych odbiorników.
Opłata za używanie odbiornika na 2015 rok
radiowego

telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego

za jeden miesiąc  6,50 zł 21,50 zł
za dwa miesiące 12,60 zł 41,70 zł
za trzy miesiące 18,70 zł 61,90 zł
za pół roku 37,05 zł 122,55 zł
za rok 70,20 zł 232,20 zł

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Jak płacić abonament?

Jeśli masz zarejestrowany radioodbiornik, wystarczy, że przelejesz abonament na indywidualny numer rachunku, który otrzymałeś przy rejestracji radioodbiornika. Jeśli nie pamiętasz numeru swojego rachunku, skontaktuj się z Pocztą Polską, aby go ustalić.
Jeśli nie zarejestrowałeś jeszcze swojego odbiornika, cała procedura zawiera się w trzech łatwych krokach:
  1. Zarejestruj odbiornik przez Internet lub w najbliższym urzędzie pocztowym
  2. Pocztą otrzymasz dokumenty rejestracyjne z numerem identyfikacyjnym
  3. Dokonaj przelewu, korzystając z otrzymanego blankietu płatności lub przez Internet.

Pełne informacje na temat abonamentu znajdziesz na stronach Poczty Polskiej.

Jak płacić mniej?

Jeśli chcesz oszczędzić na abonamencie, zapłać go za cały rok z góry. Im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu. Uiszczając abonament radiowo-telewizyjny za rok z góry, oszczędzamy 25,80 zł. W każdym urzędzie pocztowym możesz opłacić abonament, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych.

Abonament dla firm

Firmy zobowiązane są płacić abonament za każdy odbiornik radiowy i telewizyjny, znajdujący się w ich posiadaniu. Dotyczy to również odbiorników radiowych wykorzystywanych w samochodach służbowych.

Pytania i odpowiedzi

  • Najczęściej zadawane pytania dotyczące abonamentu na stronach KRRiT
  • Serwis Poczty Polskiej dotyczący abonamentu – rejestracja odbiorników i informacje o płatnościach
  • Płacę abonament – wszystko, co dotyczy abonamentu w jednym miejscu
  • Więcej informacji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06

Abonament 2012 - pytania i odpowiedzi
Jak sprawdzić kwotę zaległości, jeśli ma się od dawna zarejestrowany odbiornik, a nie płaciło się abonamentu? Jak zarejestrować odbiornik i jakie są sposoby płatności?

14 grudnia 2011 15:04

Jak sprawdzić kwotę zaległości, jeśli ma się od dawna zarejestrowany odbiornik, a nie płaciło się abonamentu?

Najlepiej pod numerem infolinii Poczty Polskiej. Wtedy dostaniemy informację o zaległej kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić. Potrzebne są tylko imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja.

Infolinia (działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00):

- dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne)

- dla korzystających z telefonów komórkowych i z zagranicy - (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora).

Jak zarejestrować odbiornik?

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność oraz przez  publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Natomiast zgodnie z art.2 ust. 4 wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Wnoszenie opłaty za abonament rtv w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat w miejscu pracy.

Rejestracji odbiorników rtv można dokonać:

we wszystkich urzędach pocztowych

na stronie internetowej.

Jakie są sposoby płatności?

Nie ma już książeczek! Są zwykłe blankiety przelewu do płacenia na Poczcie, w banku lub przez internet.

Abonament rtv należy opłacać:

przy użyciu spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę abonamentu rtv oraz okres jakiego wpłata rtv dotyczy,

na standardowych formularzach polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny.

Wszystkie informacje dotyczące płacenia abonamentu znajdują się na stronie Poczty Polskiej:

http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a:

Data publikacji: 14 grudnia 2011 15:04

Ostatnio zmieniał:

Data ostatniej zmiany: 19 stycznia 2014 12:57

Przeczytaj treść ponownie

Na antenie

Radio Opole do świtu

Radio Opole do świtu

00:00 - 00:00Na dzień dobry

Na dzień dobry

06:00 - 09:00Loża Radiowa

Loża Radiowa

12:00 - 15:00Rynek

Rynek

15:00 - 17:00Rewiry Kultury

Rewiry Kultury

17:00 - 20:00Nasze Sprawy

Nasze Sprawy

20:00 - 22:00Studio Reportażu

Studio Reportażu

22:00 - 00:00Pogoda Opole z serwisu